Email: btvtech.2010@gmail.com
Hotline: 093.269.1080
 
Sản phẩm
  • B002_-1538724580.jpg
  • B02_-1538724580.jpg

Máy bán hàng tự động G8003

– Kích thước: Cao: 1930 mm, rộng 1180 mm, sâu 796mm

– Khối lượng: 260 kg

– Sức chứa: Chứa được từ 300– 540 đơn vị tùy theo kích thước của mặt hàng buôn bán.

– Hệ thống làm lạnh: Nhiệt độ điều chỉnh từ 4 độ C đến 25 độ C

–Thực hiện thống kê các số liệu: Thống kê chi tiết sản lượng hàng đã bán, thống kê doanh thu

– Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Anh – Điện áp hoạt động: 100V/240V, 60/50 Hz.

– Hệ thống thanh toán: Nhận tiền mệnh giá 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 VNĐ, với option trả lại tiền 1 mệnh giá theo người dùng lựa chọn. Hoạt động qua giao thức MDB.

– Cảm biến hàng: Hệ thống cảm biến đảm bảo hàng đã được trả cho người nhận tiền.

– Công suất: 375W

Hotline: 093.269.1080