Email: btvtech.2010@gmail.com
Hotline: 093.269.1080
 
Dịch vụ

Dịch vụ SMS Brandname

28/9/2018 627
Dịch vụ SMS Brandname

SMS Brandname là dịch vụ cung cấp cho các Cơ quan / Tổ chức / Doanh nghiệp / Hộ kinh doanh cá thể nhằm truyền thông nội bộ, chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo sản phẩm bằng hình thức gửi tin nhắn hiển thị thương hiệu.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS Brandname là dịch vụ cung cấp cho các Cơ quan / Tổ chức / Doanh nghiệp / Hộ kinh doanh cá thể nhằm truyền thông nội bộ, chăm sóc khách hàng hoặc quảng cáo sản phẩm bằng hình thức gửi tin nhắn hiển thị thương hiệu.             

Ưu điểm vượt trội…
 

 Dịch vụ cung cấp website nhắn tin nhiều tiện ích để bạn dễ dàng thực hiện.

 Nếu bạncó sẵn ứng dụng phần mềm dịch vụ sẽ kết nối web service hoặc SMPP.

 Dịch vụ hỗ trợ gửi tin nhắn đến các mạng:
 

Tiết kiệm hiệu quả…
 

Doanh nghiệp không tốn kém các chi phí thiết kế, in ấn phẩm, nguồn nhân lực, đi lại…

Dịch vụ giúp doanh nghiệp truyền thông tới người cần nhận thông tin nhanh nhất.

 

Hotline: 093.269.1080